Food

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta Apetit Oyj, pörssitiedote 16.4.2018 klo 14:30 Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 16.4.2018 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon. Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Esa Härmälä, Seppo Laine, Veijo Meriläinen ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meriläinen ja varapuheenjohtajaksi Esa […]

Organisational meeting of the Supervisory Board and election of the Board of Directors

Organisational meeting of the Supervisory Board and election of the Board of Directors

Organisational meeting of the Supervisory Board and election of the Board of Directors Apetit Plc, Stock Exchange Release on 16 April 2018 at 2:30 p.m. At its meeting on 16 April 2018, Apetit Plc’s Supervisory Board elected Harri Eela as its Chairman and Marja-Liisa Mikola-Luoto as the Deputy Chairman. The Supervisory Board decided to elect six members to Apetit Plc‘s […]

Corbion: Corbion publiceert AvA-agenda

Corbion maakt bekend dat de agenda voor de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die op 25 mei 2018 wordt gehouden, is gepubliceerd. De integrale AvA-agenda, inclusief toelichting bij de agendapunten, is beschikbaar op de website van Corbion. Bijlage

Corbion: Corbion publishes AGM agenda

Corbion has published its agenda for the upcoming Annual General Meeting of shareholders (AGM)  meeting to be held on 25 May 2018. The full AGM agenda together with explanatory notes is available on Corbion‘s website. Attachment

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 HKScan Oyj                         Pörssitiedote                                 12.4.2018      Klo 16:00 HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 12.4.2018 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavasti: Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 on merkitty Euroclear […]