Happy Helper A/S: Tegningsgaranti på 10 millioner kr. er stillet i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark

Happy Helper A/S: Tegningsgaranti på 10 millioner kr. er stillet i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Happy Helper A/S (“Happy Helper” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

Selskabsmeddelelse nr. 2-2018
København, 16. april 2018       

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 5. april 2018 og prospektet, som blev offentliggjort den 5. april 2018, offentliggør Happy Helper A/S (”Happy Helper” eller ”Selskabet”), at der den 16. april er blevet udstedt en tegningsgaranti på 10 mio. kr. Tegningsgarantien sikrer tegning af 625.000 stk. aktier á 16 kr. per aktie.

Prospekt, tegningsblanket mv. er tilgængelige på .

Yderligere oplysninger:

CEO Frederik Dennis Forchhammer, tlf.: +,  

Happy Helper A/S
Langelinie Allé 47
2100 København Ø
Tlf: +

Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Sasja Dalgaard, tlf: +
Hovedvagtsgade 6
1103 København K

www.toftecompany

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Happy Helper, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North i Denmark. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets adresse og på Selskabets hjemmeside. 

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

De aktier, hvortil der henvises, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere aktierne, hvortil der henvises, i USA eller foretage et offentligt udbud af aktierne i USA.  

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS-medlemsstat”), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Attachment

Receive News & Ratings Via Email - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.