Karolinska Development säljer kvarvarande aktier i BioArctic

STOCKHOLM, 13 april 2018. Karolinska Development (Nasdaq Stockholm: KDEV) har sålt sitt kvarvarande aktieinnehav i BioArctic om drygt en halv miljon aktier till ett belopp om 12 miljoner SEK. En partiell exit genomfördes i november 2017 till ett belopp om 35 miljoner SEK vilket innebär att avyttringen av hela aktieinnehavet i BioArctic har totalt genererat 47 miljoner SEK.

“Den framgångsrika avyttringen av vårt innehav i BioArctic synliggör den goda avkastning som kan uppnås från investeringar inom läkemedelsutveckling. Samtidigt bidrar likviden till en förstärkning av kassan. Vi kommer fortsätta att kombinera affärsmannaskap med professionell utveckling av innovativa life science-projekt för att maximera möjligheterna att skapa värden för våra ägare”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Den slutliga aktieförsäljningen i BioArctic blev möjlig efter att ett s.k. lock up-avtal, som varit aktivt sedan börsnoteringen av BioArctic i oktober 2017, löpte ut den 12 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, Verkställande direktör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02,

Fredrik Järrsten, Finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28,  

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett team med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: .

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 13 april 2018 klockan 10:30.

Bilaga

Receive News & Ratings Via Email - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.